POMONA ZIPSER

Pomona Zipser
Hinhalten, 2006
Holz, Farbe, 150 x 84 x 32 cm